Zastosowanie energii elektrycznej

szkola, wiedza oraz edukacja (16)

Wprowadzanie na szerszą skalę wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych w produkcji zwierzęcej jest ściśle uzależnione od elektryfikacji rolnictwa. Stosowane w gospodarstwie hodowlanym urządzenia o napędzie elektrycznym można podzielić na 3 grupy: silniki elektryczne do napędu wszelkiego rodzaju maszyn do przygotowywania pasz, usuwania obornika, doju mechanicznego itp.; urządzenia grzejne; urządzenia oświetleniowe.

W elektrotechnice stosowane są następujące jednostki: natężenie prądu — amper, napięcie prądu — wolt, moc — wat, Ponieważ wat jest jednostką bardzo małą, używa się jej tylko do odbiorników o niewielkiej mocy, jak żarówki, kuchenki elektryczne itp. Do określenia mocy silników używa się większą jednostkę — kilowat, równy 1000 wat. Zużycie energii elektrycznej podawane przez liczniki elektryczne jest obliczane w kilowatogodzinach, przy czym miarą zużycia jest iloczyn mocy oraz czasu, w jakim moc ta była pobierana. Elektryczność jako źródło siły. Jedną z największych korzyści uzyskiwanych dzięki doprowadzeniu energii elektrycznej do gospodarstw rolnych jest możliwość stosowania silników elektrycznych do napędu maszyn.

Najbardziej rozpowszechnione silniki na prąd trójfazowy stanowią silniki asynchroniczne, czyli indukcyjne, składające się z dwóch zasadniczych części: nieruchomego stojana i obracającego się wirnika. Silnikami asynchronicznymi o najprostszej budowie są silniki z wirnikiem zwartym, używane powszechnie również w rolnictwie. Liczba obrotów silnika asynchronicznego zależy od jego budowy oraz od częstotliwości prądu. Do napędu małych maszyn stosuje się silniki indukcyjne jednofazowe, przyłączane zwykle do sieci jednofazowej (świetlnej), zbudowane podobnie jak silniki trójfazowe.

Tags: