Wyposazenie budynkow

szkola, wiedza oraz edukacja (17)

W żywieniu drobiu najpowszechniej stosuje się pasze suche, pełnoporcjowe, ułatwiające mechanizację transportu i karmienia. W niektórych stadach hodowlanych oraz w chowie drobiu wodnego mogą być stosowane technologie żywienia oparte na paszach wilgotnych, których transport jest trudniejszy do zmechanizowania. W tych wypadkach stosowane są zwykle różnego rodzaju wózki, ewentualnie współpracujące z przenośnikiem taśmowym, spełniającym jednocześnie rolę koryta. Pasze pełnoporcjowe w postaci mączki lub granulatu dostarczane są w workach lub luzem.

Do składowania paszy w workach służą magazyny płaskie, wyodrębnione lub przyobiektowe. Pasza dostarczana luzem składowana jest w silosach wieżowych, a jej transport jest wówczas łatwiejszy do pełnego zmechanizowania. Do rozładunku silosów stosuje się powszechnie przenośniki spiralne, przemieszczające pasze do koszy zasypowych urządzeń rozdzielających. Kosze zasypowe powinny znajdować się w pomieszczeniach manipulacyjnych, a nie w hali dla ptaków, dlatego też występuje ścisła zależność pomiędzy układem pomieszczeń manipulacyjnych, sposobem rozprowadzania paszy w budynku, sposobem i kierunkiem usuwania odchodów a lokalizacją silosów paszowych. Ponadto należy przestrzegać, aby dojazd do silosów nie kolidował z siecią transportu wewnętrznego.

Karmidła w budynkach przy ściółkowym systemie utrzymania mogą mieć różną konstrukcję i występować w formie korytek okrągłych lub podłużnych. Ich napełnianie może odbywać się ręcznie z wiader lub wózków albo mechanicznie, zwykle przenośnikami tarczkowymi o cięgnach linowych lub łańcuchowych i długości pętli 200—250 m.

Tags: