Browsing Tags

znaczenie rolnictwa

  • Home
  • znaczenie rolnictwa

Znaczenie rolnictwa w Polsce

Polska to stary kraj rolniczy i my – Polacy – jesteśmy bardzo dumni z tej tradycji: każdy uczeń wie, że w XVI wieku Polska „płynęła mlekiem i miodem”, a ściślej – eksportowała zboża do...