Browsing Tags

odzziaływanie pzoagenetyczne

  • Home
  • odzziaływanie pzoagenetyczne

Oddzialywanie pozagenetyczne

Wpływ wieka samców i samic na płodność nie jest tak duży jak na plenność; mogą one rozmnażać się do późnego wieku. Na przykład nasienie 15-letnich buhajów zachowuje jeszcze zdolność zapładniającą, a 20-letnie krowy mogą...