Oddzialywanie pozagenetyczne

Wpływ wieka samców i samic na płodność nie jest tak duży jak na plenność; mogą one rozmnażać się do późnego wieku. Na przykład nasienie 15-letnich buhajów zachowuje jeszcze zdolność zapładniającą, a 20-letnie krowy mogą zostać zacielone.

Inna rzecz, że w praktyce bydło rzadko dożywa tego wieku, bo przekazywane jest na rzeź wcześniej, ryki i maciorki są płodne w 10 roku życia, podobnie knury i lochy. Ogiery są użytkowane do rozpłodu nawet w 25 roku życia, a klacze do 2G-tego. Po bardzo młodych, jak też po bardzo starych rodzicach rodzi się więcej miernego fizycznie potomstwa, z uwagi na częstsze nienormalne podziały komórek podczas gametogenezy.

Na plenność natomiast wiek zwierząt ma duży wpływ. Więcej przypadków ciąży wielopłodowych stwierdza się u krów między 3-cim a 8-mym wycieleniem niż między 1-szym a 3-cim, u owiec zaś — między 3-cim a 7-mym wykotem. Po tym okresie plenność maleje.

U loch — wg Olbrychta — wielkość miotu rośnie do 5-tego włącznie,, po czym obniża się. U drobiu (kur) liczba znoszonych jaj zaczyna maleć już po 1-szym roku nieśności. Poza wiekiem na nieśność kur wywiera wpływ zróżnicowanie masy ciała partnerów płciowych. Pieniążkiewicz badając zdolność rozrodczą kur — nosicieli genu karłowatości stwierdził, że kojarzenie kur ze znacznie mniejszymi kogutami nie sprzyja doskonaleniu cech reprodukcyjnych u ich potomstwa. Z czynników biochemicznych, na polepszenie płodności loch wpływa poziom aminotraasferazy w surowicy krwi, bowiem dobieranie na rodziców osobników wykazujących podobny poziom aktywności tego enzymu daje dobre wyniki.

Natomiast skrócenie okresu karmienia prosiąt do 1-3 tygodni zamiast 6-8, prowadzi do wydłużenia okresu między odsądzeniem prosiąt a ponownym zajściem lochy w ciążę oraz obniżenia liczebności kolejnego miotu.

Tags: